Jak przygotować firmę na zatrudnienie pracowników z Ukrainy?

          

Od 11 czerwca 2017 roku osoby z Ukrainy nie muszą już posiadać specjalnej wizy, która umożliwi im przebywanie na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej. Uproszczenie legalizacji pobytu sprawiło, że obywatele tego kraju znacznie chętniej przyjeżdżają do pracy w Polsce. To dobra wiadomość dla pracodawców, którzy przy obecnej niskiej stopie bezrobocia (w lutym 2021 r. zaledwie 3,1%) mają niemały problem z obsadzeniem stanowisk. 


Zatrudnianie pracowników z zagranicy jest rozwiązaniem bardzo opłacalnym i powszechnie stosowanym w naszym kraju. Wcześniej jednak trzeba przygotować na to swoją firmę i dopełnić szeregu formalności. Jak to zrobić? O szczegółach piszemy poniżej. 

Dostosowanie procesu rekrutacji

Zatrudnianie osób z Ukrainy wygląda inaczej niż ma to miejsce w przypadku Polaków. Proces rekrutacji musi więc być odpowiednio dostosowany. 


Za znalezienie odpowiednich kandydatów odpowiadać musi rekruter, który dobrze zna nie tylko język ukraiński, ale również sytuację panującą na tamtejszym rynku. 


Należy pamiętać o tym, że pracownicy tymczasowi z zagranicy są nastawieni na odłożenie jak największej sumy i szybkie znalezienie pracy. Proces rekrutacji powinien być więc jak najprostszy, a informacje o zarobkach powinny być przekazane w ofercie. 


Do zadań rekrutera należeć powinno nie tylko znalezienie odpowiednich pracowników. Powinien on pełnić również rolę ich opiekuna i pomocnika na dalszym etapie pracy. Jest on osobą bardzo potrzebną, gdy pojawiają się problemy chociażby związane z barierą językową. 

Przygotuj przetłumaczone dokumenty 

Nieprzedstawienie cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język dla niego zrozumiały to jedno z wykroczeń zawartych w art. 88 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 


Przetłumaczone na język ukraiński lub rosyjski dokumenty warto przygotować wcześniej i korzystać z nich przy zatrudnianiu większej liczby Ukraińców. Zminimalizuje to ryzyko tego, że pracownik nie zrozumie jakiegoś zapisu zawartego w umowie. Dzięki temu w przyszłości można uniknąć wielu problemów. 


Oczywiście, przetłumaczenie dokumentów nie jest konieczne, jeśli pracownik zadeklaruje, że potrafi posługiwać się językiem polskim i wszystko będzie dla niego zrozumiałe. Na wszelką ewentualność warto się jednak przygotować. 


Jak wdrożyć cudzoziemca do pracy w Twoim zakładzie?

Na to ważne pytanie trzeba znaleźć odpowiedź przed zatrudnieniem cudzoziemca do pracy w naszej firmie. Pierwsze tygodnie pracy za granicą dla każdego bywają trudne. Warto więc przygotować sobie listę rzeczy, które mogą ułatwić pracownikowi z Ukrainy aklimatyzację w firmie. 


Na tym etapie warto zapewnić mu odpowiednie szkolenia, które nauczą go lepiej wykonywać swoją pracę, zapoznać go z resztą zespołu i dokładnie wytłumaczyć, jakie zasady panują w firmie. 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Procedura zatrudnienia cudzoziemca z Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Rosji jest dziś znacznie uproszczona. W przypadku tych narodowości nie wymaga się bowiem zezwolenia na pracę, a można zatrudnić ich zarówno na umowę o pracę, jak i umowę zlecenie. 


Jedyne, co trzeba zrobić, to złożyć oświadczenie w odpowiednim urzędzie i zaczekać na jego zatwierdzenie, a następnie przekazać jego jeden egzemplarz pracownikowi. Posłuży mu on jako podstawa do wnioskowania o wizę z tytułu pracy. 


W artykule, który można przeczytać pod tym linkiem, opisaliśmy, jak krok po kroku zatrudnić pracownika ze wschodu. 


TUTAJ można natomiast przeczytać o konsekwencjach prawnych, jakie grożą za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca.

Dokumenty pobytowe pracownika 

Przed zatrudnieniem cudzoziemca warto upewnić się, że posiada on odpowiednie dokumenty uprawniające go do legalnego pobytu i pracy w Polsce. 


Ważne, aby dokumenty te były ważne. Pracodawca może to sprawdzić i zrobić ich kopię, ale nie może ich zatrzymać. 

Współpraca z agencją zatrudnienia może bardzo pomóc
Zdajemy sobie sprawę z tego, że proces rekrutacji cudzoziemców jest skomplikowany i wiąże się z ryzykiem trafienia na nieodpowiednich kandydatów. Wszelkie zagrożenie minimalizuje jednak współpraca z podmiotem zewnętrznym, czyli profesjonalną agencją zatrudnienia. 


Skorzystanie z usług agencji daje pracodawcy ogromny komfort. Oprócz przeprowadzenia procesu rekrutacji oferuje ona: 

  • zakwaterowanie pracownika
  • odbiór pracownika z lotniska i zakwaterowanie go
  • założenie pracownikowi polskiego numeru telefonu
  • założenie pracownikowi konta bankowego
  • badania u lekarzy medycyny pracy

Dzięki tym usługom pracodawca może zaoszczędzić czas i pieniądze. Takie rozwiązanie jest więc bardzo korzystne dla firm, które planują zwiększenie zatrudnienia. 

0
Feed

Zostaw komentarz