Jak wygląda zatrudnianie osób z zagranicy podczas pandemii?

         

Pojawienie się koronawirusa w Polsce w marcu 2020 roku postawiło nasz rodzimy rynek do góry nogami. Pojawiło się wówczas bardzo wiele trudnych pytań, również dotyczących zatrudniania pracowników z zagranicy. Rozpoczęło się od wielkiego strachu, ale z czasem sytuacja się ustabilizowała. 


Kiedy zagrożenie związane z koronawirusem było rzeczą nową i owianą tajemnicą, słyszeliśmy mnóstwo spekulacji i hipotez na jego temat. Światowe media powielały informacje, z których duża część była zwykłymi "fake newsami". Zapanował tzw. "managing paniki". Zagraniczni pracownicy często kierowali się wówczas strachem wywoływanym przez media. 


Obawa związana z zamknięciem granic, nielegalnym pobytem w Polsce i samą chorobą doprowadziła do nagłych i masowych wyjazdów cudzoziemców zatrudnionych w Polsce. Z tym problemem musiało zmierzyć się wiele firm. Wówczas priorytetem stało się dostarczanie pracowników informacji, pochodzących wyłącznie z rzetelnych i sprawdzonych źródeł i uspokojenie panujących nastrojów. 


Bardzo ważne było także zapewnienie pracownikom - nie tylko z zagranicy - odpowiedniej opieki, wsparcia i bezpieczeństwa. Więcej na ten temat piszemy w tym wpisie


Spadek liczby imigrantów zarobkowych wywołany pandemią trwał krótko. Na przełomie sierpnia i września 2020 roku przebadano 610 obcokrajowców pracujących w naszym kraju i aż 90% z nich było zadowolonych z pozostania lub przyjazdu do Polski. Większość z nich to osoby, które przebywały w Polsce jeszcze przed wybuchem pandemii. 


Z udostępnionych "Rzeczpospolitej" danych Urzędu ds. Cudzoziemców wynika, że na koniec września 453 tysiące cudzoziemców posiadało ważne zezwolenia na pobyt w Polsce. Liczba ta od czerwca wzrosła o 8 tysięcy, do czego przyczyniły się liczne przyjazdy osób z Ukrainy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec 2020 roku było ich ponad milion, biorąc pod uwagę tych z przedłużonym w czasie pandemii okresem ważności zezwoleń na pobyt czasowy i przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz.


W wielu zakładach produkcyjnych w Polsce wciąż brakuje rąk do pracy, a bezrobocie w dobie pandemii oczywiście wyraźnie wzrosło. W porównaniu rok do roku z 2019 i 2020 roku liczba imigrantów zarobkowych również oczywiście spadła. Perspektywy są jednak coraz lepsze. Wszystko zależy od postępu programu szczepień i ich rezultatów. 


Firma Pfizer pracuje obecnie nad badaniami klinicznymi leku na COVID-19. Jeśli badania te się powiodą, lek może trafić na rynek jeszcze w 2021 roku. Ma zapobiegać rozwojowi choroby już na etapie pierwszych objawów. Ewentualny sukces tego przedsięwzięcia może okazać się przełomem w walce z pandemią i rozpocząć proces powrotu do normalności. 


Postęp w walce z Covid-19 oznacza również większą stabilizację na polskim rynku pracy, spadek bezrobocia i napływ nowych imigrantów zarobkowych z zagranicy. Na to wszystko trzeba będzie jednak poczekać. 


W tym wpisie opisaliśmy, jak wygląda zatrudnienie pracownika z zagranicy krok po kroku. 

0
Feed

Zostaw komentarz