Tygodniowy przegląd rynku Human Legal Services - 02.03

         

Kryzys pandemiczny niestety trwa i zbiera żniwo na rynku pracy. Spodziewamy się wzrostu bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw stara się uprościć proces zatrudniania cudzoziemców w Polsce, a PKB, zdaniem ekonomistów, w 2021 roku wzrośnie o około 4%. Zapraszamy na tygodniowy przegląd rynku Human Legal Services.

 

BIEC: Musimy przygotować się na wzrost bezrobocia. To efekt przedłużających się obostrzeń

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych informuje, że obostrzenia i wysokie koszty utrzymania firmy prawdopodobnie przyczynią się do wzrostu bezrobocia w Polsce. 

Według danych BIEC już na początku 2021 roku możemy zaobserwować skutki przedłużającego się okresu obostrzeń. W styczniu pracę znalazło o prawie 10 tysięcy mniej osób niż w grudniu ubiegłego roku (spadek o 14%). Takiej zmiany nie obserwowaliśmy rok temu.
 

Aktualnie w urzędach pracy zarejestrowano o ponad 30 tysięcy mniej ofert pracy w porównaniu rok do roku. Eksperci podkreślają jednak, że grudzień był pod tym względem wyjątkowym miesiącem, gdyż zanotowano w nim 33% wzrostu liczby ofert. 

BIEC zauważa, że firmy na razie nie zamierzają zwalniać swoich pracowników, ale w tej sytuacji należy przygotować się na wyraźną redukcję zatrudnienia. 

 

Rzecznik MŚP chce zmian w przepisach usprawniających zatrudnianie cudzoziemców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw już od dwóch lat apeluje o wprowadzenie zmian, które usprawnią proces zatrudniania cudzoziemców w Polsce.
 

- Kilkukrotnie występowałem do organów administracji państwowej z postulatami podnoszonymi przez przedstawicieli biznesu, by kompetencje Urzędów Wojewódzkich, związane z rozpatrywaniem wniosków o wydanie zezwoleń na pracę dla obcokrajowców, zostały przekazane Urzędom Pracy - twierdzi Adam Abramowicz. 

Biuro Rzecznika MŚP w swoim liście poinformowało, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii już rozpoczęło pracę nad wdrożeniem zmian na rynku pracy. Ich częścią będzie wyodrębnienie z aktualnie obowiązującej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców.

Wśród kwestii, które mają zostać wzięte pod uwagę przy zmianach są: poprawa efektywności procedur. elektronizacja postępowań w zakresie legislacji pracy cudzoziemców oraz dostosowanie odpowiednich rozwiązań do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców. 

MRPiT informuje, że wszystkie nadchodzące zmiany będą konsultowane z biurem MŚP. Wciąż musimy poczekać jednak na ogłoszenie jakichkolwiek terminów owych zmian. 

“To był ostatni tak zły kwartał”. Ekonomiści twierdzą, że PKB w 2021 roku urośnie o około 4%

W ostatnim kwartale 2020 roku polski PKB spadł o 2,8% rok do roku w porównaniu ze spadkiem na poziomie 1,5% w trzecim kwartale. Taką sytuację spowodowały wydatki publiczne i wzrost zapasów. 

- Polski PKB zwykle jest ciągnięty do przodu głównie przez konsumpcję indywidualną, a jak jest kryzys, to eksport netto. Dlatego Q4 w 2020 wygląda dziwnie, bo tym razem to ani nie konsumpcja, ani nie eksport tylko wydatki publiczne i wzrost zapasów - twierdzi Rafał Hirsch z “Business Insider”. 

Eksperci mBanku podają, że był to ostatni spadek kw/kw w ujęciu odsezonowym, a w 2021 roku polski PKB urośnie o 3,8%. Według ekonomistów Banku Pekao wzrost wyniesie około 4,5%. 

Według danych o PKB Głównego Urzędu Statystycznego najbardziej, bo aż o 4,8%, rośnie wartość dodana w przemyśle. 

 

 

“Najbardziej narażoną grupą na skutki kryzysu pandemicznego będą absolwenci”. Rośnie bezrobocie wśród młodych

W 2020 roku wskaźnik zatrudnienia absolwentów w Polsce wyniósł 84%. Jest to wynik lepszy niż w krajach takich jak Włochy (58,7%), Grecja (59,4%), Hiszpania (73%), czy Francja (75,7), ale nie możemy równać się z Maltą, Niemcami, czy Norwegią - w każdym z tych krajów wskaźnik był wyższy niż 90%. 

Wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Andrzej Kubisiek twierdzi, że 84% jest całkiem przyzwoitym wynikiem i dowodzi, że zdecydowana większość absolwentów nadal dobrze odnajduje się na rynku. 

Z drugiej strony już teraz co szósty absolwent nie ma pracy, a prezes firmy doradczej Antel International Artur Skiba twierdzi, że to właśnie ta grupa najmocniej odczuje skutki kryzysu pandemicznego. 

- Oczekujemy wzrostu stopy bezrobocia o 1–2 pkt proc., a grupą najbardziej narażoną na negatywne efekty kryzysu pandemicznego są właśnie ludzie młodzi - twierdzi Skiba. 

Ten kryzys dotyka nie tylko Polskę, ale cały świat. Młodym nie pomaga również fakt, że w wyniku kryzysu pracodawcy coraz bardziej cenią sobie pracowników doświadczonych. Kolejnym utrudnieniem jest zbliżający się termin wygaśnięcia tarcz osłonowych, z którym nadejdą zwolnienia. Pracodawcy otrzymają bowiem zielone światło, aby dostosować zatrudnienia w swojej firmie  do obecnych warunków.

0
Feed

Zostaw komentarz