Zatrudnienie pracownika z Ukrainy krok po kroku - etapy rekrutacji

          

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy w polskich przedsiębiorstwach jest dziś absolutnym standardem. Opłaca się to każdej ze stron, więc jest to rozwiązanie bardzo powszechnie stosowane. Wiąże się ono jednak z szeregiem obowiązków, które trzeba spełnić, aby pracownik z zagranicy mógł działać w firmie absolutnie legalnie. Oto one. 

Krok pierwszy - wizyta w Urzędzie Pracy

Osoba chcąca zatrudnić pracownika z Ukrainy najpierw musi udać się do Urzędu Pracy. Tam należy zarejestrować i złożyć Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 


Pracownik z zagranicy będzie mógł podjąć pracę w danej firmie dopiero, gdy Urząd wpisze jej oświadczenie do ewidencji. Ma na to 30 dni roboczych, więc oświadczenie należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem na jeden z trzech możliwych sposobów: 

  • Osobiście w Urzędzie Pracy 
  • Elektronicznie 
  • Listownie 

Wpis do ewidencji oświadczeń jest wystarczającą podstawą do zatrudnienia pracownika z zagranicy, jeśli posiada on obywatelstwo Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, a prace, które będzie on wykonywał nie należą do prac sezonowych - wtedy potrzebne będzie bowiem zezwolenie. Warunkiem jest również okres zatrudnienia - maksymalnie sześć miesięcy w ciągu kolejnego roku. 


W niektórych przypadkach niezbędna będzie wizyta w Urzędzie Wojewódzkim, a nie Urzędzie Pracy. Jej cel to wyrobienie zezwolenia na pracę typu A - na jego podstawie pracownik będzie mógł wyrobić wizę roczną i rozpocząć pracę. 


Do Urzędu Wojewódzkiego trzeba się udać, gdy pracownik: 

  • w ciągu ostatniego roku przepracował w Polsce 180 dni na podstawie oświadczenia z Urzędu Pracy
  • będzie pracował u Ciebie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnego roku 

Po wpisaniu oświadczenia do ewidencji lub otrzymaniu pozwolenia na pracę typu A, można przejść do kolejnego kroku. 

Krok drugi - podpisanie umowy 

Po załatwieniu wszystkich spraw związanych z dokumentami, pracodawca będzie mógł podpisać umowę z pracownikiem z zagranicy. Jej warunki muszą być identyczne, jak te podane w Urzędzie pracy. 


Maksymalnie w ciągu tygodnia od podpisania umowy pracodawca musi zgłosić swojego nowego pracownika z zagranicy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Uzyskanie NIP dla pracownika może ułatwić wszystkie procedury urzędowe. W tym celu należy udać się do urzędu skarbowego i złożenie tam druku NIP-7 lub ZAP-3.

Krok trzeci - stworzenie pracownikowi odpowiednich warunków

Zanim pracownik z zagranicy rozpocznie pracę, trzeba zadbać o różne kwestie, takie jak:

  • Zameldowanie
  • Zapisanie go do przychodni i wybór lekarza rodzinnego
  • Założenie mu konta bankowego na polskim rynku celem usprawnienia wszystkich rozliczeń

Gdy wszystkie formalności zostaną załatwione, pracownik będzie gotowy do rozpoczęcia pracy w nowej firmie. 

Rzecznik MŚP walczy o uproszczenie przepisów

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adam Abramowicz od 2 lat walczy o to, aby uprościć przepisy zatrudniania cudzoziemców w Polsce i przekazać kompetencje Urzędów Wojewódzkich w ręce Urzędów pracy - chodzi o rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwoleń na pracę dla obcokrajowców. 


Biuro Rzecznika poinformowało, że Ministerstwo Rozwoju już rozpoczęło pracę nad wdrożeniem zmian w procesie zatrudniania cudzoziemców. Być może niedługo wejdą one w życie i ułatwią ten proces polskim przedsiębiorcom. 

Agencja pracy wyręcza przedsiębiorców

Osoby chcące zatrudnić pracowników z innego kraju mogą przekazać realizację całego procesu zewnętrznemu podmiotowi, jakim jest agencja pracy, obcinając przy tym koszty operacyjne. 


Jedną z takich agencji jest Human Legal Services. Jedyne, co należy zrobić, to skontaktować się z agencją i przedstawić jej swoje potrzeby. W ramach współpracy dobierze ona najlepszych kandydatów do pracy w firmie klienta i weźmie na siebie całą odpowiedzialność społeczno-prawną. Dla przedsiębiorcy oznacza to dużą oszczędność czasu i pieniędzy, które można zainwestować w inny pożyteczny sposób.

0
Feed

Zostaw komentarz