Oferta 

Programy zastępcze

Programy zastępcze są skierowane do firm, które borykają się z brakami kadrowymi, zarówno wcześniej planowanymi (urlopy), a przede wszystkim - tymi niespodziewanymi (nagłe zwolnienie lekarskie).

 

Jesteśmy w stanie szybko i skutecznie znaleźć odpowiednich pracowników, także w wymiarze masowym, kiedy na przykład część kadry została wyłączona z powodu pandemii.

 

W niemal każdej firmie może dojść do sytuacji, w której zabraknie pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie wcześniej powierzonych obowiązków. Zakładając nawet najmniejsze przedsiębiorstwo, liczące kilku lub kilkunastu pracowników, trzeba mieć to na uwadze. Powodów może być wiele, dlatego w takiej sytuacji sprawdzą się programy zastępcze.

Nasza firma pomoże Ci je zrealizować i wprowadzić w życie.

Czym są programy zastępcze?

Jako że na niektóre sytuacje pracodawca nie ma realnego wpływu, czasami dochodzi do braków kadrowych.

Najczęściej są one spowodowane wcześniej zaplanowanymi urlopami, które się pokrywają, a także niespodziewanymi zwolnieniami lekarskimi, które jak wiadomo mogą, ale nie muszą, wydłużyć się w czasie. Program zastępczy skierowany jest do takich firm, które z brakami kadrowymi borykają się systematycznie. Nasza firma jest w stanie błyskawicznie znaleźć nowych pracowników, którzy będą się cechować odpowiednimi kwalifikacjami. Mamy tutaj na myśli zarówno pojedynczych pracowników, jak i większą grupę. Wymiar masowy sprawdzi się w przypadku, gdy część kadry zostanie wyłączona z pełnienia obowiązków zawodowych z powodu pandemii.

Co może zrobić pracodawca korzystając z programu zastępczego?

Scenariusz, kiedy to część kadry jest na zwolnieniu lekarskim, z pewnością przyprawia o szybsze bicie serca niejednego
przedsiębiorcę.

 

Jednak życie lubi płatać figle i w dzisiejszych czasach trzeba być przygotowanym na wszystko. W przypadku programu zastępczego, pracodawca ma prawo powierzyć wykonywanie innej pracy pracownikowi zatrudnionemu na innym stanowisku, a także zatrudnić nowego na podstawie umowy na zastępstwo. Ponadto pracodawca może skorzystać z pomocy agencji pracy tymczasowej, takiej jak nasza. Wówczas nasi pracownicy przejmują obowiązki w outsourcingu pracowniczym.

Formularz
kontaktowy