Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą,
aby przedstawić ofertę.

Wypełnij poniższy formularz 

Dokument RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pańskich danych osobowych jest Human Legal Services z siedzibą w Lublinie przy ul. Armii Krajowej 28A, zarejestrowana pod numerem KRS 0000851834;
2) przedstawicielem administratora jest Pan Mikołaj Ostrowski., tel 508 513 592, e-mail formularz@humanit.group;
3) Pańskie dane osobowe przetwarzane będą w celu :
• prowadzenia procesów rekrutacyjnych,
• budowania przez Administratora bazy danych kandydatów do pracy,
• realizacji obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Panem/Panią a Administratorem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej,
• realizacji za Pana/Pani pośrednictwem umów zawartych przez Administratora z jego kontrahentami na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO,
4) odbiorcą Pańskich danych osobowych będą organy administracji publicznej (m. in. ZUS, US), banki za pośrednictwem których realizowana będzie wypłata Państwa wynagrodzenia oraz kontrahenci Administratora, na rzecz których Administrator będzie świadczył usługi za Państwa pośrednictwem;
5) Pańskie dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6) Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego w formie papierowej lub elektronicznej po uprzednim zgłoszeniu wniosku w tym zakresie przedstawicielowi Administratora, określonemu w pkt. 2 niniejszego pouczenia;
7) Pańskie dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu przetwarzania, z zastrzeżeniem wymogów prawa powszechnie obowiązującego przewidujących dłuższe terminy;
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pańskich danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności RODO;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani uprawniona do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu przetwarzania;
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzania danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych biometrycznych przez administratora danych - Human Legal Services z siedzibą w Lublinie przy ul. Armii Krajowej 28A, zarejestrowana pod numerem KRS 0000851834 („Administrator”), niezbędnych w celu :
• prowadzenia procesów rekrutacyjnych,
• budowania przez Administratora bazy danych kandydatów do pracy,
• realizacji za moim pośrednictwem umów zawartych przez Administratora z jego kontrahentami.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym w szczególności z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych, przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego, profilowaniu oraz posiadanych przeze mnie uprawnieniach.

4. Jestem świadomy/świadoma, że zgoda ma charakter czasowy i może być w każdym momencie cofnięta.

Rafał Mikuła

Dyrektor Generalny

Co możesz zyskać współpracując z nami?

Ciągłość zatrudnienia

pełna kontrola nad fluktuacją zapotrzebowania 

Pełna obsługa kadrowo-płacowa

przejęcie przez nas obowiązków związanych z legalizacją zatrudnienia i obsługą kadrowo-płacową 

Prosty model współpracy

rozliczenie oparte o jedną stawkę 

Dedykowany koordynator

obsługa całego procesu ze strony dedykowanego koordynatora

Redukcja kosztów operacyjnych

pełna kontrola kosztów wraz z redukcją kosztów nadgodzin 

Zminimalizowane ryzyko

minimalizacja ryzyka prawnego

Co oferujemy?

Zatrudniamy pracowników tymczasowych

Rekrutujemy, zatrudniamy, wdrażamy w nowe obowiązki pracowników dopasowanych do działań w Twojej firmie. 

Pełen Outsourcing

Przejmujemy nadzór nad realizacją zadań, zapewniając odpowiedni poziom jakościowy. 

Kim jesteśmy

Od wielu lat pośredniczymy w zatrudnianiu pracowników tymczasowych dla polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, centrów logistycznych, oraz automotive. Korzystamy z najnowszych technologii, posiadamy międzynarodowy zespół rekruterów i szeroką siatkę partnerów.